ติดฟิล์มบ้าน Neo Living Home

บ้านของโครงการ Neo Live Home นั้น ตัวบ้าน 3 ชั้น รวมห้องชั้นลอยบนดาดฟ้า มีกระจก ถึง 3 ด้าน แต่ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือฝั่งตะวันตกดังจะเห็นในรูปแรก ว่าเทียนไขที่หน้าโต๊ะหมู่บูชานั้น งอย้อยตกลงมาอันเนื่องจากความร้อนจากพื้นที่กระจกฝั่งตะวันตกที่มีพื้นที่รวมเกือบ 500 ตารางฟุต ทำให้เจ้าของตัดสินใจเลือกที่จะติดฟิล์มบ้าน ที่รัก

ติดฟิล์มบ้านรูปที่ 1 ก่อนติดฟิล์มจะเห็นว่าพื้นที่กระจกสูงกว่า 10 เมตร

ฟิล์มติดบ้านรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากระจกที่มีมากในฝั่งตะวันตกทำให้เทียนไขหน้าโต๊ะหมู่บูชาถึงกับละลายเลยที่เดียว

ติดฟิล์มกรองแสงรูปที่ 3 ปฏิบัติการท้าทายแสงแดด (โหดมากๆ ขอบอก)

Tagged .