ฟิล์มติดกระจกบ้านแบบที่คนข้างนอก มองไม่เห็นข้างในบ้าน ตอน 1

ติดฟิล์มดำ

การเลือกฟิล์มติดกระจกบ้านแบบที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง แบบที่ให้ภายในมองออกข้างนอกเห็นแต่ไม่ให้ข้างนอกมองเห็นด้านใน ลูกค้าผู้รับเหมาฟิล์มส่วนมากมักจะเลือกเอาสะดวกแนะนำเฉพาะฟิล์มที่มีอยู่ในสต๊อคของตนเองโดยไม่ทำความเข้าใจว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้าง โดยเราสามารถแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์หลักๆได้ดังนี้

ฟิล์มติดกระจกที่มองทะลุได้ด้านเดียว

ฟิล์มติดอาคารที่เป็นตัวเลือกต้นๆ นั้นจะมีความต้องการหลักๆคือ คนในบ้านมองเห็นคนนอกบ้าน ส่วนคนนอกบ้านจะไม่เป็นคนในบ้าน ซึ่งเราต้องเข้าใจหลักการสำคัญเบื้องต้นก่อนว่า บริเวณที่อยู่มืดกว่า จะมองเห็นบริเวณที่อยู่สว่างกว่าเสมอ นั่นหมายความว่า ฟิล์มจะทำงานได้ดีเฉพาะเวลากลางวันที่มีแดดเท่านั้น เพราะแสงอาทิตย์จะทำให้ภายนอกสว่างกว่าภายใน แต่เมื่อเจาะจง คุณลักษณะของฟิล์มที่ใช้ หลักๆในตลาดที่มีก็ คือ

  1.  ใช้ความเข้มของฟิล์ม เป็นตัวกำหนด โดยเราจะไม่สนใจความเงาของผิวฟิล์มว่าจะเงามากหรือเงาน้อย จะชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับฟิล์มกรองแสงรุ่นนั้นจะยอมให้แสงผ่านได้เท่าไหร่ เมื่อติดฟิล์มบนกระจกแล้ว จะพบว่าเวลากลางวันที่มีแสงแดดจ้า ภายในห้องจะมืดกว่าภายนอกอยู่แล้วจึงทำให้คนภายนอกไม่สามารถมองเข้าไปในตัวบ้านหรืออาคารได้ดังภาพ
ฟิล์ม วันเวย์ ภายนอก
ในอาคารที่อยู่กลางแจ้ง แสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีมากกว่าภายในอาคาร จึงทำให้ไม่เห็นภายใน
ฟิล์ม วันเวย์
ด้านซ้ายยังไม่ติดฟิล์ม ด้านขวาติดฟิล์มแล้วจะพบว่า ภายในมองออกภายนอกได้ดียามกลางวัน

ข้อดีของฟิล์มประเภทนี้ก็คือ เมื่อมีแสงแดดมาตกกระทบจะไม่สะท้อนใส่เพื่อนบ้านจนอาจเกิดความรำคาญ

  • ใช้ความเงาของผิวฟิล์ม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ฟิล์มปรอท หรือ ฟิล์มวันเวย์ ฟิล์มประเภทนี้ จะมี 2 แบบคือ เงาปรอท ด้านนอกด้านเดียว และเงาทั้ง 2 ด้าน แต่ทั้งนี้ ดังภาพ
  • ทั้ง 3ชั้น ติดฟิล์มปรอท แต่ที่สีออกมาไม่เหมือนกันเพราะ กระจก ต่างชนิดกัน
    ตึกหลังนี้มี 3 ชั้น และติดฟิล์มปรอทรุ่นเดียวกัน แต่ได้ผลลัพธ์ต่างกันอันเนื่องจากกระจกแต่ละชั้นต่างชนิดกัน

    ข้อดีของการใช้ ฟิล์มปรอท หรือ ฟิล์มวันเวย์ ก็คือเราสามารถได้ความเป็นส่วนตัวในขณะที่แสงจะเข้ามาในตัวอาคารมากกว่า ฟิล์มแบบไม่เงา