ฟิล์มอาคาร Maxxma

ฟิล์มอาคาร Maxxma Eco Film

ฟิล์มกันร้อนประสิทธิภาพสูง

ฟิล์มแม็กม่าMaxxma ที่ทุกคนรู้จักทั่วไปเป็นฟิล์มคนละเกรดกับ Maxxma Max ที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับ

ฟิล์มแม็กม่าแม็กซ์ดูสเป็คกันชัดๆครับ

ฟิล์มกรองแสง Maxmaจุดเด่นคงอยู่ที่อัตรากาสะท้อนกลับต่ำมากๆทำให้เห็นวิวกลางคืนดีมาก