ศิลปะบนฟิล์มฝ้า

ได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากอยุธยา ว่าลูกค้าชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งมีความประทับใจในสถานที่ต่างๆของจังหวัดอยุธยา จึงอยากถ่ายทอดความประทับใจไว้บนกระจกกั้นห้องเพื่อให้แขกที่มาเยือนบริษัทนี้ได้รับความประทับใจเฉกเช่นเดียวกัน จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายให้ บ้านฟิล์มสวย ต้องพยายามให้ได้

รูปวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นรูปต้นฉบับ

รูปวัดมงคลบพิธ อีกหนึ่งรูปต้นฉบับ

ติดตั้งเสร็จแล้วครับ ภูมิใจมาก ช่างก็ดีใจ ลูกค้าก็ชอบ พร้อมสั่งทำเพิ่มทันที

มุมมองจากภายในครับ