คู่มือเลือกฟิล์มติดกระจกบ้าน ฉบับสมบูรณ์

ฟิล์มกรองแสงที่เราเอามาติดกระจกบ้านก็เหมือนสินค้าอื่นๆ ที่มีการนำเสนอทางการตลาด ด้วยคุณค่าต่าง ๆ ซึ่งแบรนด์จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อเอาชนะใจลูกค้า

แต่ความร้อนที่ผ่านกระจกเข้ามานั้น มีรูปแบบเฉพาะของตัวมันเอง
คู่มือนี้ จะทำให้คุณเข้าใจในหลักการของความร้อนที่เกิดจากแสงแดด และชนิดของฟิล์มที่จะเอามาสู้กับความร้อนในแต่ละแบบได้
เพราะถ้าคุณเลือกผิด ผลคือบ้านคุณร้อนกว่าเดิม และต้องเสียเงินลอกฟิล์มเพื่อหาฟิล์มตัวใหม่มาติด